Статьи

Управління базами даних

  1. Опція SQL аутентифікація
  2. Увага!
  3. Увага!
  4. Увага!

Вікно Вибір бази даних (Рис. 1) під час відкривання Business Studio, утиліти DB Адміністратор (див. Інструкція користувача Управління доступом до баз даних ), Компоненти MetaEdit (див. Керівництво технічного фахівця Редактор класів і параметрів ). Вікно Вибір бази даних (Рис

Малюнок 1. Вікно списку баз даних

При наведенні курсора миші на назву бази даних виводиться підказка, в якій відображається інформація про сервер бази даних і сервері ліцензій, назва і версія бази даних, опис бази даних.

Клацання правою клавішею миші по рядку списку баз відкриває контекстне меню списку баз. Опис пунктів цього меню наведено в Таблиці 1.

Пункт меню Опис Вгору переміщує обрану рядок на одну позицію вгору в списку баз. Також можна управляти порядком в списку, перетягуючи виділену рядок при натиснутій лівій клавіші миші. Вниз Переміщення обрану рядок на одну позицію вниз в списку баз. Сортувати за алфавітом Сортує список баз по призначеному для користувача назвою. Створити ярлик на робочому столі Створює на Робочому столі ярлик для швидкого запуску вибраної бази даних в Business Stduio. Властивості Відкриває вікно Властивості підключення до бази (див. Властивості підключення до бази даних ) Для зміни параметрів підключення обраної бази.

Таблиця 1. Контекстне меню списку баз

Опис кнопок вікна Вибір бази даних приведено в Таблиці 2.

Кнопка Опис Додати Відкриває вікно Властивості підключення до бази для настройки нового підключення до бази даних (див. Властивості підключення до бази даних ).
У вікні Властивості підключення до бази в поле Сервер бази даних виберіть SQL Server, в поле База даних виберіть базу, в поле користувача назва бази введіть призначене для користувача назва бази, в поле Коментар введіть довільний коментар, потім натисніть на кнопку ОК. База даних буде додана в список баз у вікні Вибір бази даних. Видалити Видаляє виділену базу даних зі списку баз.
У діалоговому вікні для підтвердження видалення бази даних зі списку натисніть на кнопку Так, в іншому випадку - на кнопку Ні.
Базу, що знаходиться на локальному сервері, можна видалити не тільки зі списку, а й фізично з жорсткого диска комп'ютера. Для фізичного видалення бази даних в діалоговому вікні встановіть прапорець Видалити фізично базу "Названіе_бази". Фізичне видалення бази, що знаходиться на виділеному сервері, є тільки системного адміністратора сервера. Властивості Відкриває вікно Властивості підключення до бази для зміни параметрів підключення до бази даних, виділеної в списку баз. У вікні Властивості підключення до бази буде показана поточна настройка підключення до бази. Вибрати Відкриває виділену базу даних в Business Studio. Скасування Закриває вікно Вибір бази даних і припиняє запуск Business Studio.

Таблиця 2. Кнопки вікна "Вибір бази даних"

Вікно Властивості підключення до бази (Рис. 2) відкривається після натискання на кнопку Додати або на кнопку Властивості у вікні Вибір бази даних, а також за допомогою пункту контекстного меню Властивості (див. Вікно списку баз даних ).

Вікно списку баз даних   )

Малюнок 2. Вікно Властивості підключення до бази

В поле Сервер бази даних вибирається сервер, на якому знаходиться існуюча база даних або буде створена нова. Ім'я сервера також може бути введено вручну. Ім'я сервера має вигляд "<ім'я комп'ютера> \ <ім'я екземпляра>" (для іменованого екземпляра SQL Server, наприклад, SERVER \ SQLEXPRESS) або "<ім'я комп'ютера>" (для примірника за замовчуванням). Як ім'я комп'ютера можна вказати як NetBIOS-ім'я (звичайне мережеве ім'я, наприклад, SERVER), так і FQDN (повне доменне ім'я, наприклад, server.mydomain.ru) або IP-адреса комп'ютера (наприклад, 192.168.1.184).

Детальніше про вибір сервера бази даних описано в статті Створення нової бази даних .

В поле База даних показуються всі фізичні бази даних Microsoft SQL Server на сервері бази даних, до яких користувачеві відкритий доступ. Для настройки підключення до однієї з баз виберіть її ім'я в списку і натисніть на кнопку ОК. Вікно Властивості підключення до бази закриється, в список баз додасться нова база даних.

В поле користувача назва бази вводиться довільне назву бази даних, яке буде бачити користувач в списку баз. Рекомендується формувати назву таким чином, щоб користувач розумів, з якою інформацією він буде працювати.

Опис кнопок вікна Властивості підключення до бази наведено в Таблиці 3.

Кнопка Опис Нова ... Відкриває вікно Нова база для створення нової бази даних Microsoft SQL Server (див. Створення нової бази даних ). Завантажити ... Відкриває вікно Нова база для завантаження бази даних з файлу (див. Завантаження бази даних з файлу ). Зберегти ... Дозволяє зберегти базу даних в файл (див. Збереження бази даних в файл ). Додатково Використовується для зміни сервера ліцензій, а також для спеціального перетворення бази даних, наприклад, при переході на нову версію (див. Властивості бази даних ). OK Закриває вікно Властивості підключення до бази. Якщо у вікні Властивості підключення до бази вироблялося додавання нової бази, то вона буде додана в список баз даних. Якщо у вікні Властивості підключення до бази вносилися зміни в параметри підключення бази, то зміни будуть збережені. Скасування Закриває вікно Властивості підключення до бази і скасовує додавання бази або зміна її властивостей.

Таблиця 3. Кнопки вікна "Властивості підключення до бази"

Опція SQL аутентифікація

Програма підтримує два режими аутентифікації: Windows і SQL. За замовчуванням прапорець SQL аутентифікація не встановлено і для доступу до бази даних діє аутентифікація Windows. SQL аутентифікацію слід застосовувати в тимчасових і змішаних мережах.

Якщо встановити прапорець SQL аутентифікація, то для доступу до бази даних можна скористатися логіном і паролем користувача бази даних Microsoft SQL Server, які повинен надати адміністратор бази даних (див. Управління доступом до баз даних ).

SQL аутентифікація використовується тільки для входу в базу даних. Під час роботи в базі користувач ідентифікується як доменний або локальний користувач, що працює з системою.

Детальніше про SQL аутентифікацію см. SQL аутентифікація .

Створення нової бази даних можливо на тому комп'ютері, де встановлений файл empty.db (див. Установка персонального варіанти Business Studio ). При персональному варіанті установки це комп'ютер, на якому запущена програма. При клієнт-серверному варіанті установки створити нову базу даних може тільки адміністратор сервера бази даних, запустивши програму або утиліту DB Адміністратор на самому сервері бази даних.

У вікні Властивості підключення до бази в поле Сервер бази даних вкажіть локальний або мережевий сервер бази даних і натисніть на кнопку Нова ..., щоб відкрити вікно Нова база (Рис. 3).

Малюнок 3. Вікно Нова база при створенні нової бази даних

В поле Ім'я нової бази введіть ім'я бази даних. Для імені бази діють наступні обмеження:

  • Ім'я не повинно починатися з цифри;

  • Ім'я не повинно містити спеціальні символи;

  • Ім'я може містити цифри, латинські літери і знак підкреслення "_".

В поле Сервер ліцензій вкажіть сервер, на якому буде виділятися ліцензія для роботи з базою даних.

Від типу активованої ліцензії на сервері ліцензій залежить можливість підключення до бази даних користувачів з різними типами ліцензій (див. ліцензування ).

Після вибору сервера ліцензій і введення імені бази натисніть на кнопку ОК. Вікно Нова база буде закрито.

У вікні Властивості підключення до бази в поле База даних буде відображено ім'я нової бази даних. В поле користувача назва бази буде за замовчуванням підставлено значення з поля База даних. При необхідності змініть назву нової бази та натисніть на кнопку ОК. Нова база буде додана в список баз даних.

Натискання на кнопку Скасування в вікні Нова база перериває процедуру створення нової бази даних і закриває вікно.

Для збереження бази даних в файл встаньте на рядок з базою в вікні списку бази даних (див. Вікно списку баз даних ) І натисніть на кнопку Властивості.

У вікні Властивості підключення до бази натисніть на кнопку Зберегти (див. Властивості підключення до бази даних ). У стандартному вікні Windows введіть ім'я файлу.

Увага!

База даних може бути збережена тільки на сервері баз даних. Зберегти базу даних можна тільки в тому випадку, якщо вона закрита. Якщо база використовується в мережі, її повинні закрити всі користувачі, які з нею працюють.

Завантаження бази даних з файлу може здійснюватися як в існуючу базу, так і в нову. Для завантаження в існуючу базу даних встаньте на рядок з базою в вікні списку бази даних (див. Вікно списку баз даних ) І натисніть на кнопку Властивості. Для завантаження в нову базу даних натисніть на кнопку Додати.

У вікні Властивості підключення до бази (див. Властивості підключення до бази даних ) Вкажіть сервер бази даних і натисніть на кнопку Завантажити ....

У вікні (Рис. 4) введіть ім'я бази даних в поле Ім'я нової бази. У разі завантаження в існуючу базу даних в ньому буде автоматично вказано ім'я обраної бази.

Малюнок 4. Вікно Нова база при завантаженні бази даних з файлу

Виберіть сервер ліцензій. Сервер ліцензій може перебувати на комп'ютері, відмінному від бази даних.

Виберіть файл, з якого буде завантажуватися база.

Увага!

Файл бази даних може бути завантажений тільки з локальних дисків! База даних, в яку буде проводитися завантаження, повинна бути закрита. Якщо база використовується в мережі, її повинні закрити всі користувачі, які з нею працюють.

Вікно Властивості бази даних (Рис. 5) відкривається з вікна Властивості підключення до бази після натискання на кнопку Додатково (див. Властивості підключення до бази даних )

Малюнок 5. Вікно Властивості бази даних

В поле Сервер ліцензій вказується сервер, на якому буде виділятися ліцензія для роботи з базою даних. Ім'я сервера може бути введено вручну. Як ім'я сервера ліцензій можна вказати як NetBIOS-ім'я (звичайне мережеве ім'я, наприклад, SERVER), так і FQDN (повне доменне ім'я, наприклад server.mydomain.ru) або IP-адреса комп'ютера (наприклад, 192.168.1.184). При необхідності зміни сервера ліцензій виберіть потрібний сервер зі списку доступних серверів, кнопка Змінити стане активною, натисніть на неї. Після цього для роботи з базою буде виділятися ліцензія на іншому сервері.

В поле Версія вказується поточна версія бази даних. При переході на нову версію програми необхідно провести конвертацію бази. Конвертація бази виконується тільки за допомогою програми Business Studio. Якщо версія бази даних є більш ранній, ніж версія програми, кнопка Конвертація буде активна. При натисканні на кнопку Конвертація буде запропоновано вибрати зі списку конвертацію однієї або декількох баз даних. При необхідності конвертувати кілька баз даних відзначте бази, конвертацію яких потрібно виконати. Після вибору буде запропоновано створити резервні копії баз даних. Після цього буде запущена конвертація.

В поле Опис бази даних вводиться довільний коментар, який буде бачити користувач в списку баз даних при наведенні курсору миші на рядок бази даних.

Увага!


Рекомендації щодо скорочення часу конвертації:

Кнопка Активація відкриває вікно для введення ключа активації бази даних. Активація бази даних потрібно для дозволу доступу до захищеної базі даних. Активація бази проводиться тільки за допомогою програми Business Studio. Для отримання ключа активації необхідно вислати запит на адресу [email protected] .

Новости

Как создать видео без программ
Реклама - это один из видов деятельности, который помогает людям продвигать свои товары или услуги. Одним из таких видов рекламы является - раздача листовок или более современное название "флаеров". Раздача